Vásárlói tájékoztató

I. Vásárlás

Az eladó minden termék esetében a Bookazine Korlátolt Felelősségű Társaság.
Székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 48-66. B. lépcsőház 2. emelet
Adószám: 25005442-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-194235
Csomagküldő kereskedelmi tevékenység nyilvántartási száma:
A webáruház adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-80386/2014.
A hírlevél küldés adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-80387/2014.
Telefonszám: 06 1 489 8800
E-mail: ugyfelszolgalat@bookazine.hu

A szerződés tárgya a Bookazine Kft. internetes áruházában található valamennyi árucikk. Internetes áruházunkban minden terméket 10 % internetes kedvezménnyel vásárolhat meg, mely kedvezmény független a választott átvételi módtól. Áruházunk alkalmanként további kedvezményekkel kedveskedik vásárlóinknak, ezekről a webáruházban vagy hírlevélben adunk tájékoztatást.

A vásárlás menete

 1. Tegye a kosárba a kiválasztott kiadványokat.
 2. Állítsa be, melyikből hány példányt kíván megvásárolni. A rendszer az elérhető kedvezményeket automatikusan kiszámolja.
 3. Amennyiben rendelkezik kuponnal, adja meg az azon található kódot.
 4. Válasszon a felsorolt fizetési- és átvételi lehetőségek közül.
 5. Adja meg számlázási adatait.
 6. Ha a szállítást más címre kéri, töltse ki a szállítási adatokat is.
 7. Írja be a képen látható biztonsági kód betűit.
 8. Olvassa el az Adatvédelmi tájékoztatót és az Általános szerződési feltételeket, majd kattintással jelölje, ha elfogadja ezeket.
 9. Nyilatkozzon arról, hogy kér-e értesítést az új kiadványokról és akciókról?
 10. Kattintson a FIZETÉS gombra.
 11. Sikeres rendelés esetén a megadott e-mail címre automatikus visszaigazoló üzenetet küldünk, amely tartalmazza a rendelési számot. Megrendelésével kapcsolatban erre hivatkozva érdeklődhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy a hibásan megadott e-mail cím vagy az ön postafiókjának telítettsége megakadályozhatja a visszaigazolás kézbesítését.

II. Vételár, fizetési feltételek

Az árucikkek mellett feltüntetett ár az árucikk vételára, amely tartalmazza az általános forgalmi adót is. A termékek mellett szereplő vételárak biztosan nem változnak meg a megrendelés leadása és az árucikkek kézhezvétele közötti időszakban, Ön tehát azt az árat fizeti, amelyet megrendeléskor lát az oldalon.

A megrendelt termékek árát és az esetleges szállítási költséget bankkártyás fizetéssel rendezheti. Banki átutalással, PayPal-al és utalvánnyal történő fizetésre nincs lehetőség, készpénzzel pedig csak az MPL futárszolgálat általi kiszállításkor, utánvétes fizetés esetén lehet fizetni.

Ha bankkártyás fizetési módot választott, a FIZETÉS gomb megnyomásával önt a PayU Hungary Kft. honlapjára irányítjuk, ahol az online kártyás fizetési szolgáltatás keretében a következő kártyákkal fizethet: MasterCard, Maestro, VISA, VISA Electron, American Express. Ez a fizetési mód a vásárlók számára ingyenes és biztonságos. További információ: www.payu.hu/biztonsagos-fizetes

Utánvét (árufizetés) választása esetén a fizetési mód díját a kosárban külön soron feltüntetjük. Ezt az összeget a kézbesítésekor a megrendelt kiadványokkal együtt, készpénzben kell kifizetni.

III. Szállítás

A megrendelt kiadványokat lapterjesztés-, vagy csomagküldés formájában juttatjuk el az ön által megadott magyarországi szállítási címre az MPHI (Magyar Posta Hírlap Igazgatóság) vagy a Geomédia Zrt. egyik logisztikai partnerének, a GLS Hungary Kft. a segítségével. .

Átvétel személyesen a kiadóban: A kifizetett kiadványok átvétele munkanapokon 9 és 16 óra között lehetséges a kiadóban (1036 Lajos utca 48-66., B lépcsőház 2. emelet), legkorábban a fizetést követő második munkanapon. Megrendelését maximum 30 napig őrizzük.

Postai kézbesítés a címzett postaládájába: A Magyar Posta a címzett postaládájába kísérli meg kézbesíteni a küldeményt. Megrendelt kiadványának kézbesítésével, reklamációjának bejelentésével kapcsolatosan keresse a Magyar Posta ügyfélszolgálatát az alábbi elérhetőségeken:
– ingyenesen hívható telefonszámon: 06 80 444-444
– központi e-mail címen: hirlap@posta.hu

GLS Hungary Kft. segítségével : A GLS megrendelt kiadványok kézbesítését két alkalommal kísérli meg, hétköznapokon 08:00 és 17:00 óra között.

IV. A vásárlástól való elállás joga

A fogyasztói szerződések részletes szabályairól szóló, 45/2014 (II.26) kormányrendelet értelmében a távollevők között kötött szerződések esetében a fogyasztó a megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Az elállási jog attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a fogyasztó vagy a fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az árut átveszi.

Elállása esetén, ha a termék nem használt, nem sérült vagy hiányos, a termék visszaérkezését követő 14 napon belül visszatérítjük az Ön által megadott bankszámlára a termék vételárát. Az elállási jog gyakorlása miatt, az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségek azonban Önt terhelik, az utánvéttel küldött csomagokat nem áll módunkban átvenni.

A megrendelt terméket sértetlen állapotban, a számlával, vagy annak másolatával postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttassa vissza a kiadó címére. A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően, videón rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék vizsgálata.

Fontos tudnia, hogy amennyiben a vásárlást követően használatba vette a terméket, már nem állhat el a vásárlástól. A vásárlástól való elállás joga nem a termék 14 napos ingyenes használatát biztosítja, hanem a termék szemrevételezésének lehetőségét, ugyanúgy, ahogyan arra az üzletben vásárolt termékek esetében is módja van.

Amennyiben élni szeretne elállási jogával annak jelzését megteheti a megadott elérhetőségeink valamelyikén az innen letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy más erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján. Postai úton küldött értesítés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel nyilatkozatát, így tudja igazolni a postára adás dátumát.

A fogyasztót megillető elállási és felmondási jogról szóló 45/2014. (II. 26.) Kormány rendelet megtekinthető a Nemzeti Jogszabálytárban: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547.260043

V. Termékgarancia

A megrendelt kiadványokra a Ptk. 6:159.§ - 6: 163.§ és 6:168.§ szabályai szerint kellék- és termékszavatosságot vállalunk.

Kellékszavatosság: Ha a megrendelt kiadvány hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt díjmentesen kicseréljük. Ha a cserére nincs módunk, úgy választása szerint árengedményt adunk, vagy a megrendeléstől elállhat, és kérheti a megrendelt termékért kifizetett összeg visszatérítését. Jelentéktelen hiba esetén elállásnak helye nincs.

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket társaságunktól vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság: Az Ön által megrendelt kiadvány hibája esetén Ön – választása szerint – az előző pontban meghatározott kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti a kiadóval szemben. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania. Társaságunk akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja valamelyiket, az alábbiak közül:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

Kérjük, hogy amennyiben a leszállított csomagon szemmel látható külső sérüléseket fedez fel, még kollégáink, az átvételi ponton a termék átadását végző személy, illetve az MPL futár jelenlétében azt bontsa fel, és jegyzőkönyvet vegyenek fel mindenről. Amennyiben a kiadvány sérült, azt a választott átvételi móddal egyezően postai úton, vagy futárral juttassa vissza nekünk és haladéktalanul értesítse ügyfélszolgálatunkat is.

Hibás teljesítés esetén a szavatossági jogok érvényesítésével kapcsolatos költségek (pl. kicserélés vagy elállás esetén a visszaküldés költsége) minket terhel.

VI. Szerződéskötés

A szerződés a megrendelés véglegesítésével jön létre (a véglegesítés rendszerünk általi fogadásával hatályosul), írásba foglalt, határozott idejű szerződésként, s a megrendelő általi fizetést követően a termék átvételével szűnik meg.

A megrendelés véglegesítéséről, s ezzel a szerződés létrejöttéről rendszerünk azonnal visszaigazolást küld email címére. A szerződést a megrendelési számon iktatjuk és tartjuk számon, amelynek adatairól bármikor tájékoztatást kérhet az Adatkezelési tájékoztató 7. pontjában foglaltak szerint.

A szerződés nyelve magyar.

VII. Felelősség

A Bookazine Kft. nem vállal felelősséget olyan működési hiba esetén, amely megakadályozza Önt, hogy csatlakozzon a Bookazine Kft. weboldalára, ott megrendelést adjon le. Nem terheli felelősség azokért a károkért sem, melyeket az Ön számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodása, vagy az internet csatlakozás megszakadása okoz.

VIII. A honlapon megjelenő adatokról

Oldalainkon megjelenő információk a Bookazine Kft. tulajdonát képezik. Az anyagok kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú használata engedélyezett. Az itt található anyagokat a látogató nem jogosult módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni. Adatainkat a legnagyobb gondosság mellett állítottuk össze, de az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk.

Érvényes: 2014. november 20-tól visszavonásig, illetve módosításig.

A Bookazine Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. A módosítását követően valamennyi felhasználót megfelelő módon (hírlevélben, belépéskor felugró ablakban) tájékoztatni kell. A szolgáltatás további felhasználásával a felhasználók a megváltozott szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.